32.000.000 VND
15.000.000 VND

Đèn sân khấu

Máy Khói 1500W NE 081

1.400.000 VND

Đèn sân khấu

Đèn Sao galaxy 7979

1.200.000 VND
1.600.000 VND
30.000 VND

Đèn sân khấu

Đèn Moving Led 60W NE 903

3.000.000 VND

Đèn sân khấu

Đèn Moving LED 80W NE 904

5.200.000 VND
15.000.000 VND