-17%
250.000.000 

Cục Đẩy Công Suất Âm Thanh

Bô Xử Lý Âm Thanh X5

5.200.000 
-21%
7.500.000 
-17%
6.500.000 

Thùng Đựng Các Thiết Bị

Thùng Đựng Loa full 4 Cái

4.900.000 

Thùng Đựng Các Thiết Bị

Thùng Đựng Đèn Moving 230W

3.500.000 
-24%
10.000.000 
-20%
9.300.000 
-17%
7.200.000 
-17%

Loa Âm Thanh

Loa Sân Khấu W-10

4.500.000 
-17%

Loa Âm Thanh

Loa Sân Khấu W-15

8.000.000 
-17%

Loa Âm Thanh

Loa Sân Khấu W-12

7.200.000 
-17%

Loa Âm Thanh

Loa Sân Khấu TS-15

9.000.000 
-17%

Loa Âm Thanh

Loa Sân Khấu TS-12

8.000.000 
-16%

Loa Âm Thanh

Loa Sân Khấu KV-12

7.200.000 
-17%

Loa Âm Thanh

Loa Sân Khấu KV-15

8.000.000 
-17%

Loa Âm Thanh

Loa Hội Nghị AD-15

9.000.000 
-17%
7.500.000 
-15%
11.000.000 
-17%
8.000.000