Bàn Điều Khiển King kong NE 1024 Lớn

6.500.000 VNĐ