Đèn moving 5 đầu xoay đảo đánh quán bar ,sân khấu NE 511

5.000.000 VNĐ